Pro lepší zážitek z konference a program s dalšími funkcemi stahujte konferenční aplikaci pro Android a iOS.

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
Sál C1
Sál C1
REGISTRACE
09:00 - 10:00
REGISTRACE

Opening Plenary
10:00 - 12:00
Opening Plenary

↓ Stáhnout prezentaci↓

10:00 - 10:30  Opening Session
  Dana Petrova, Director, DZS
  Pavel Doleček, Deputy Minister, MEYS

10:30 - 11:15  Opening Speech - Getting Ready for the Third Wave of International Student Mobility
  Rahul Choudaha, Global Higher Education Strategist

11:15 - 12:00  Panel Discussion - The Future of International Education
  Rahul Choudaha, Global Higher Education Strategist (Moderator)
  Ulrich Grothus, President, ACA
  Sabine Pendl, President, EAIE
  Pavel Doleček, Deputy Minister, MEYS

OBĚD + POSTER SESSIONS
12:00 - 13:00
OBĚD + POSTER SESSIONS

New Trends and Future Challenges in Internalisation: A European Perspective
13:00 - 13:50
New Trends and Future Challenges in Internalisation: A European Perspective

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Ulrich Grothus, President, ACA

While internationalization is becoming mainstream in higher education, it is also facing new challenges, not least a cultural and political backlash against cosmopolitism and migration. The global landscape of education and research is changing, Europe and North America are about to lose the dominant position they have held for two centuries. Will international student mobility consolidate or even decrease after decades of global growth? How will digitalization impact international cooperation and exchanges? Can we balance academic mobility and more permanent migration with the needs of developing countries? Will the “European University Networks” give a new impetus to internationalization, innovation and reform in higher education?

13:50 - 14:00
krátká přestávka

EAIE Barometer: Signposts of Success
14:00 - 14:50
EAIE Barometer: Signposts of Success

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Sabine Pendl, President, EAIE

This session will present results from the EAIE Barometer regarding internationalisation at higher education institutions (HEIs) in Europe. Drawing on the survey responses from more than 2,000 practitioners at more than 1,000 HEIs spread across 45 countries in the European Higher Education Area. The report looks at nine factors that may serve as signposts on the road to successful internationalisation. The report "Signposts of success" analyses the commonalities between HEIs where practitioners are most positive about the current and future status of internationalisation.

COFFEE BREAK + POSTER SESSIONS
14:50 - 15:40
COFFEE BREAK + POSTER SESSIONS

Assessing International Secondary Credentials for Czech University Admissions
15:40 - 16:30
Assessing International Secondary Credentials for Czech University Admissions

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Marybeth Gruenewald, Director of Global Initiatives, ECE

Admission to higher education studies (Bachelor’s or Master’s degree programmes) in the Czech Republic is contingent on satisfactory completion of the “maturitní zkouška” examination. If a student completed secondary education at a foreign school, how is the international academic credential assessed? How does a university admissions officer determine comparability to the Czech secondary leaving credential in terms of content, scope, and intent? Presenter will introduce the major principles of applied comparative education and the assessment process along with a practical case study review.

16:30 - 16:40
krátká přestávka

Uznávání předchozího SŠ a VŠ vzdělání při přijímacím řízení na VŠ: Zkušenosti z UK a VŠE
16:40 - 17:30
Uznávání předchozího SŠ a VŠ vzdělání při přijímacím řízení na VŠ: Zkušenosti z UK a VŠE

↓ Stáhnout materiály↓

Přednášející:
  Milena Králíčková, prorektorka pro studijní záležitosti, UK
  Petr Dvořák, prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, VŠE

Již v průběhu akademického roku 2018/2019 bylo po získání institucionální akreditace možné uznat předchozího středoškolského a vysokoškolského vzdělávání v rámci přijímacího řízení. Jaké jsou výhody a rizika spojená s tímto postupem? Zkušenosti s dvouletou praxí představí zástupci Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické.

17:30 - 18:00
krátká přestávka

VEČERNÍ PROGRAM
18:00 - 22:00
VEČERNÍ PROGRAM

Prague Art District Pragovka

18:00 – 20:00 Večeře a networking

20:00 – 21:00 Alumni Talks
  Katherine Deduk, Estonsko, absolventka AAUNI, CEO Tech Reach v Portugalsku
  Munachiso Ndukwe, Nigérie, absolvent LFHK UK, porodník ve FN HK
  Thavry Thon, Kambodža, absolventka FIM UHK, mezinárodně uznávaná spisovatelka
  Fiona Ziegler, Švýcarsko, absolventka FAMU a stipendistka MŠMT, režisérka

21:00 – 22:00 Koncert Top Dream Company

Sál C2
Sál C2
REGISTRACE
09:00 - 10:00
REGISTRACE

Opening Plenary
10:00 - 12:00
Opening Plenary

↓ Stáhnout prezentaci↓

10:00 - 10:30  Opening Session
  Dana Petrova, Director, DZS
  Pavel Doleček, Deputy Minister, MEYS

10:30 - 11:15  Opening Speech - Getting Ready for the Third Wave of International Student Mobility
  Rahul Choudaha, Global Higher Education Strategist

11:15 - 12:00  Panel Discussion - The Future of International Education
  Rahul Choudaha, Global Higher Education Strategist (Moderator)
  Ulrich Grothus, President, ACA
  Sabine Pendl, President, EAIE
  Pavel Doleček, Deputy Minister, MEYS

OBĚD + POSTER SESSIONS
12:00 - 13:00
OBĚD + POSTER SESSIONS

Creating a Pipeline of Internationalization and the Role of Short Programmes in Recruiting
13:00 - 13:50
Creating a Pipeline of Internationalization and the Role of Short Programmes in Recruiting

↓ Stáhnout materiály↓

Přednášející:
  Erika Lahká, Internationalization Project Management, ČVUT
  Caleb House, International Relations Coordinator, ČVUT
  Dalibor Mikuláš, Head of International Relations Office, UPOL
  Niels Hexspoor, Summer and Winter School Coordinator, UPOL

ČVUT: International recruitment is often seen as a goal-oriented task, with the goals segmented into categories such as “degree-students recruitment”, “exchange-students recruitment” or “international staff employment”. However, for these goals to work more effectively and meaningfully, they should fit together like pieces of a pipeline. Some students are more reluctant to enrol in foreign degree programmes unless they have previously visited the country or experienced its educational system. This is especially true for American students (used as a case study in this presentation). However, if the students know someone familiar with the Czech Republic, if they have visited the country themselves, attended a short academic programme or been here on a student exchange, they are more likely to consider enrolling to a full degree programme, assuming their experience was positive. Once they earn a degree from a Czech university they are much more likely to be interested in a position at the university. It is therefore important to create a step-by-step process for international student recruitment, starting with a range of short-term programmes (2-4 weeks), which would allow students to test the waters with minimal risk. Maintaining contact and following-up with these “engaged” students about future study opportunities in the Czech Republic is critical. Research-oriented students, however, require different approach, which includes involvement in projects, groups and organizations as well as focus on the university´s visibility. UP: The issue of recruiting international students has been high on the agenda of most higher education institutions in Central Europe. The common approach includes working with agencies, participating in student fairs, online marketing, and creating attractive website content. However, our experience has shown that offering a unique university experience combined with cultural and social engagement may inspire foreign students to eventually apply for a degree programme.

13:50 - 14:00
krátká přestávka

VŠE Ambassadors – recruitment zahraničních uchazečů s pomocí současných studentů
14:00 - 14:50
VŠE Ambassadors – recruitment zahraničních uchazečů s pomocí současných studentů

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Dana Brázdová, vedoucí oddělení zahraničních styků, VŠE
  Karolína Novotná, Admission and Marketing Officer, VŠE
  Ivana Krejčí, koordinátorka programu International Business, VŠE

Projekt VŠE Ambassadors vznikl v roce 2018 pod záštitou Admission Officer, která je součástí Oddělení zahraničních. Mezi stávajícími zahraničními studenty cizojazyčných oborů bylo vybráno devět ambasadorů rozdílné národnosti i specializace. Ambasadoři se aktivně zapojují do propagačních a informačních aktivit školy prostřednictvím sociálních sítí, studentských akcí nebo například díky publikovaným článkům. Projekt se osvědčil jako velmi vhodný nástroj pro zlepšení propagace a přiblížení se cílové skupině zahraničních uchazečů. Do budoucna se zvažuje nejen navýšení počtu spolupracujících studentů, ale i rozšíření dalších forem spolupráce jako například s absolventy.

COFFEE BREAK + POSTER SESSIONS
14:50 - 15:40
COFFEE BREAK + POSTER SESSIONS

Zkušenosti a výzvy evropské univerzitní aliance 4EU+
15:40 - 16:30
Zkušenosti a výzvy evropské univerzitní aliance 4EU+

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Milena Králíčková, prorektorka pro studijní záležitosti, UK
  Josef Fontana, člen kolegia rektora, UK

Univerzitní aliance 4EU+ (https://4euplus.eu/) je aliancí šesti renomovaných veřejných výzkumných univerzit, která byla v pilotní výzvě vybrána evropskou komisí jako jedna z prestižních evropských univerzitních aliancí. Pro její vznik se spojila Univerzita Karlova, Heidelberg University, Sorbonne University, University of Copenhagen, University of Milan a University of Warsaw. Tyto univerzity se společně zavázaly prohlubovat vzájemnou spolupráci v oblasti výuky, vědy a výzkumu, posilovat mobilitu studentů i zaměstnanců mezi institucemi a obecně posilovat hodnoty evropského civilizačního prostoru. V příspěvku se zaměříme na dosavadní zkušenosti Univerzity Karlovy s procesem vzniku a formování univerzitní aliance, pohovoříme o výzvách, které bylo třeba překonat. Následně se zaměříme na současnou strukturu a uspořádání aliance, a to jak po stránce formální, tak i obsahové. Konečně pohovoříme o cílech, které si tato aliance vytyčila a cesty, kterými se hodlá vydat pro jejich naplnění.

16:30 - 16:40
krátká přestávka

What Can Czech Universities do About World University Rankings?
16:40 - 17:30
What Can Czech Universities do About World University Rankings?

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Caleb House, International Relations Coordinator and Ranking Strategist, ČVUT
  Věra Šťastná, Head of the Analytical Unit, UK

In this session, we will provide a brief introduction to rankings, their basic methodology, what they do (and don’t) measure, and whether they really matter and to whom. Then we will discuss the position of Czech universities in World University Rankings and focus on the main areas of decline (both internal and external causes). Finally, we will offer solutions for improvement in future rankings.

17:30 - 18:00
krátká přestávka

VEČERNÍ PROGRAM
18:00 - 22:00
VEČERNÍ PROGRAM

Prague Art District Pragovka

18:00 – 20:00 Večeře a networking

20:00 – 21:00 Alumni Talks
  Katherine Deduk, Estonsko, absolventka AAUNI, CEO Tech Reach v Portugalsku
  Munachiso Ndukwe, Nigérie, absolvent LFHK UK, porodník ve FN HK
  Thavry Thon, Kambodža, absolventka FIM UHK, mezinárodně uznávaná spisovatelka
  Fiona Ziegler, Švýcarsko, absolventka FAMU a stipendistka MŠMT, režisérka

21:00 – 22:00 Koncert Top Dream Company

Sál D9
Sál D9
REGISTRACE
09:00 - 10:00
REGISTRACE

10:00 - 12:00

↓ Stáhnout prezentaci↓

10:00 - 10:30  Opening Session
  Dana Petrova, Director, DZS
  Pavel Doleček, Deputy Minister, MEYS

10:30 - 11:15  Opening Speech - Getting Ready for the Third Wave of International Student Mobility
  Rahul Choudaha, Global Higher Education Strategist

11:15 - 12:00  Panel Discussion - The Future of International Education
  Rahul Choudaha, Global Higher Education Strategist (Moderator)
  Ulrich Grothus, President, ACA
  Sabine Pendl, President, EAIE
  Pavel Doleček, Deputy Minister, MEYS

OBĚD + POSTER SESSIONS
12:00 - 13:00
OBĚD + POSTER SESSIONS

Monitorovací seminář Erasmus+ KA1
13:00 - 13:50
Monitorovací seminář Erasmus+ KA1

Přednášející:
  Roman Klepetko, vedoucí oddělení vysokoškolských mobilit a projektů, DZS
  Helena Fuxová, odborná referentka Erasmus+, DZS
  Olga Heclová, odborná referentka Erasmus+, DZS
  Terezie Kracíková, odborná referentka Erasmus+, DZS
  Jana Burešová, odborná referentka Erasmus+, DZS
  Josef Heriban, odborný referent Erasmus+, DZS

Zvláštní program: Uzavřený seminář pro institucionální koordinátory.

Seminář věnovaný monitoringu a sdílení zkušeností z probíhajících projektů vzdělávacích mobilit.

13:50 - 14:00
krátká přestávka

Co víme a nevíme o novém programu Erasmus
14:00 - 14:50
Co víme a nevíme o novém programu Erasmus

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Roman Klepetko, vedoucí oddělení vysokoškolských mobilit a projektů, DZS
  Martina Kotasová, Erasmus+ koordinátorka, MŠMT

Současný dosud velmi úspěšný program Evropské unie Erasmus+ se chýlí ke svému konci, k poslední Výzvě v roce 2020. Od roku 2021 se tak můžeme těšit na nové programové období. V rámci vstupu se podíváme pod pokličku nového programu. Na základě dostupných informací budou představeny novinky, které program v letech 2021 až 2027 přinese.

COFFEE BREAK + POSTER SESSIONS
14:50 - 15:40
COFFEE BREAK + POSTER SESSIONS

Erasmus Without Paper: Towards a More Efficient Student Mobility Administration
15:40 - 16:30
Erasmus Without Paper: Towards a More Efficient Student Mobility Administration

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Paul Leys, Policy Advisor, Ghent University

Can you imagine how the Erasmus administration would look like if you could exchange data electronically and safely with every university in EU? Nearly 1,000 universities in Europe are already part of this digital ecosystem called Erasmus without Paper (EWP). Efforts are now underway to expand it to around 5,000, as well as to enable other digital services to run on the EWP infrastructure. Benefits of the digital transformation will be discussed alongside the challenges to achieve a paperless administration of student mobility.

16:30 - 16:40
krátká přestávka

16:40 - 17:30

16:40 - 17:30

16:40 - 17:30

Zahraniční oddělení bez zbytečných papírů aneb Erasmus Goes Digital – zkušenost MUNI a VŠE
16:40 - 17:30
Zahraniční oddělení bez zbytečných papírů aneb Erasmus Goes Digital – zkušenost MUNI a VŠE

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Linda Filáčková, koordinátorka Erasmus, VŠE
  Daniela Slámová, koordinátorka přijíždějících studentů, VŠE
  Violeta Osouchová, vedoucí oddělení pro strategii a mezinárodní marketing, MUNI

Počet zahraničních výjezdů a s nimi spojená administrativní zátěž roste, přestože současný trend digitalizace odsouvá klasické papírování do propadliště dějin. Jak je možné celý administrativní proces zjednodušit? V příspěvku se MUNI a VŠE podělí o své zkušenosti s vlastními nástroji pro interní správu administrace mobilit, mj. i studijních smluv (Learning Agreement) i využití OLA. Digitalizace bude představena nejen jako nástroj urychlující proces zpracování údajů, ale také jako příležitost, jak zjednodušit způsob registrace pro vyjíždějící i zahraniční studenty a v důsledku pozitivně ovlivnit propagaci zahraničních pobytů.

17:30 - 18:00
krátká přestávka

VEČERNÍ PROGRAM
18:00 - 22:00
VEČERNÍ PROGRAM

Prague Art District Pragovka

18:00 – 20:00 Večeře a networking

20:00 – 21:00 Alumni Talks
  Katherine Deduk, Estonsko, absolventka AAUNI, CEO Tech Reach v Portugalsku
  Munachiso Ndukwe, Nigérie, absolvent LFHK UK, porodník ve FN HK
  Thavry Thon, Kambodža, absolventka FIM UHK, mezinárodně uznávaná spisovatelka
  Fiona Ziegler, Švýcarsko, absolventka FAMU a stipendistka MŠMT, režisérka

21:00 – 22:00 Koncert Top Dream Company

Laboratoř D8
Laboratoř D8
REGISTRACE
09:00 - 10:00
REGISTRACE

10:00 - 12:00

↓ Stáhnout prezentaci↓

10:00 - 10:30  Opening Session
  Dana Petrova, Director, DZS
  Pavel Doleček, Deputy Minister, MEYS

10:30 - 11:15  Opening Speech - Getting Ready for the Third Wave of International Student Mobility
  Rahul Choudaha, Global Higher Education Strategist

11:15 - 12:00  Panel Discussion - The Future of International Education
  Rahul Choudaha, Global Higher Education Strategist (Moderator)
  Ulrich Grothus, President, ACA
  Sabine Pendl, President, EAIE
  Pavel Doleček, Deputy Minister, MEYS

OBĚD + POSTER SESSIONS
12:00 - 13:00
OBĚD + POSTER SESSIONS

Graz-Plzeň: Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání jako horizont a motor vzájemných studentských výměn
13:00 - 13:50
Graz-Plzeň: Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání jako horizont a motor vzájemných studentských výměn

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Juergen Ehrenmueller, OeAD-lecturer, ZČU

Od roku 2016 pořádá Katedra německého jazyka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni společně s univerzitou ve Štýrském Hradci a Vysokou školou pedagogickou ve Štýrsku mezinárodní projektové dny, které jsou podpořeny programem AKTION Česká republika – Rakousko. Cílem přednášky je představit organizaci, cíle a obsah projektových dnů, ale také ukázat, jak tento program podporuje výměnné pobyty studentů z Rakouska i Česka, rozšiřuje jejich kompetence, obrozy a přináší jim nové interkulturní zkušenosti. Představeny budou nové možnosti, které jsou pro studenty v rámci spolupráce mezi Západočeskou univerzitou a Vysokou školou pedagogickou ve Štýrsku v budoucnu plánovány.

13:50 - 14:00
krátká přestávka

První zkušenost z nové fáze Fondů EHP – program Vzdělávání
14:00 - 14:50
První zkušenost z nové fáze Fondů EHP – program Vzdělávání

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Jana Pávková, odborná referentka Fondy EHP, DZS

Jak se vysoké školy zapojují do nové fáze Fondů EHP v oblasti vzdělávání? Jaká byla úspěšnost a jaké projekty byly podpořeny dříve? O zkušenostech z prvního kola výzev promluví zástupce DZS a představitel úspěšného žadatele. Vysoké školy mohou získat grant z programu Vzdělávání na projekty a mobility i v dalším kole výzev, které bude vyhlášeno na podzim 2019. Příspěvek si klade za cíl zástupce vysokých škol nejen motivovat k tomu, aby nabízené možnosti využili, ale především je chce prakticky připravit. Pozornost bude věnována jak přípravě projektů, tak i tomu, co žadatele čeká po schválení grantu.

COFFEE BREAK + POSTER SESSIONS
14:50 - 15:40
COFFEE BREAK + POSTER SESSIONS

CEEPUS National Meeting
15:40 - 17:30
CEEPUS National Meeting

↓ Stáhnout materiály↓

Přednášející:
  Elisabeth Sorantin, Secretary General, CCO
  Silvia Riegler, Programme Coordinator, NCO
  Veronika Malantová, odborná referentka pro Erasmus+ mládež a Evropský sbor solidarity, DZS
  Nina Bosnićová, vedoucí oddělení bilaterálních a multilaterálních programů, DZS
  Ivona Sobotková, odborná referentka CEEPUS, DZS
  Jan Trnka, odborný referent CEEPUS, DZS

Zvláštní program: Seminář určený prioritně řešitelům programu CEEPUS

17:30 - 18:00
krátká přestávka

VEČERNÍ PROGRAM
18:00 - 22:00
VEČERNÍ PROGRAM

Prague Art District Pragovka

18:00 – 20:00 Večeře a networking

20:00 – 21:00 Alumni Talks
  Katherine Deduk, Estonsko, absolventka AAUNI, CEO Tech Reach v Portugalsku
  Munachiso Ndukwe, Nigérie, absolvent LFHK UK, porodník ve FN HK
  Thavry Thon, Kambodža, absolventka FIM UHK, mezinárodně uznávaná spisovatelka
  Fiona Ziegler, Švýcarsko, absolventka FAMU a stipendistka MŠMT, režisérka

21:00 – 22:00 Koncert Top Dream Company

Laboratoř D7
Laboratoř D7
REGISTRACE
09:00 - 10:00
REGISTRACE

10:00 - 12:00

↓ Stáhnout prezentaci↓

10:00 - 10:30  Opening Session
  Dana Petrova, Director, DZS
  Pavel Doleček, Deputy Minister, MEYS

10:30 - 11:15  Opening Speech - Getting Ready for the Third Wave of International Student Mobility
  Rahul Choudaha, Global Higher Education Strategist

11:15 - 12:00  Panel Discussion - The Future of International Education
  Rahul Choudaha, Global Higher Education Strategist (Moderator)
  Ulrich Grothus, President, ACA
  Sabine Pendl, President, EAIE
  Pavel Doleček, Deputy Minister, MEYS

OBĚD + POSTER SESSIONS
12:00 - 13:00
OBĚD + POSTER SESSIONS

Maximizing the International Experience for Students and Academics
13:00 - 13:50
Maximizing the International Experience for Students and Academics

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Eva Janebová, Manager of Strategic Partnerships, MU
  Jana Ter-Akopw Čemusová, Lecturer, ARCHIP

In this workshop, former director of American study abroad programme in Prague (CIEE) and the manager of strategic partnerships at PedF MU will offer their views on international experience of students and academic employees. They will share their rich experience in designing and executing the intercultural learning of students while abroad, and provide useful tools for intercultural competence training as well as mentoring tips that will support the take-away from study abroad experience (applicable to ERASMUS and other long-term motilities). Furthermore, they will explore the drawbacks of the most common short-term academic mobilities and share their experience in designing and executing innovative interdisciplinary group visits of academics to and from partner universities. Finally, they will invite the audience to reflect on common challenges such as engaging stakeholders across the institution or resistance to intercultural/international competence development of academics.

13:50 - 14:00
krátká přestávka

Mezinárodní vzdělávání z lavice
14:00 - 14:50
Mezinárodní vzdělávání z lavice

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Zuzana Pechová, Erasmus koordinátor, TUL

Jak přinést mezinárodní vzdělávání i studentům, kteří studují klasický program, nevyužívají programů mezinárodního vzdělávání a vlastně o tom ani nepřemýšlejí...? A proč to tedy dělat? Narativní příspěvek přinese pohled na zkušenosti se zapojováním nemotivovaných, či jazykově nevybavených studentů do mezinárodních projektů v rámci běžného vzdělávání na Katedře primárního vzdělávání FP TUL, realizovaných pomocí kreditové mobility Erasmus plus.

COFFEE BREAK + POSTER SESSIONS
14:50 - 15:40
COFFEE BREAK + POSTER SESSIONS

Practical Aspects of Using Agencies and Strategic Partnerships for International Student Recruitment
15:40 - 16:30
Practical Aspects of Using Agencies and Strategic Partnerships for International Student Recruitment

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Daniel Casten, International Education Consultant, International Education Consulting

Methods of attracting degree-seeking international students at Czech Universities reflect a diverse set of needs and capacities, and operate within conditions where marketing and administrative processes span from central to Faculty levels. In this session we'll discuss practical tips for how these marketing channels can help you attract students, as well as perform valuable functions in challenging admissions environments resulting in an increase in international degree students.

16:30 - 16:40
krátká přestávka

Launching Your Alumni Relations Programme
16:40 - 17:30
Launching Your Alumni Relations Programme

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Serge Sych, Vice President, CEU

‘Launching your alumni relations program’ is a crash course type of session, addressing the main questions of ‘Why, When and How’ to go about setting up an alumni relations operation for your institution. We will cover the recent trends, highlight best practice and identify relevant resources for you to start or further develop your alumni relations program.  

17:30 - 18:00
krátká přestávka

VEČERNÍ PROGRAM
18:00 - 22:00
VEČERNÍ PROGRAM

Prague Art District Pragovka

18:00 – 20:00 Večeře a networking

20:00 – 21:00 Alumni Talks
  Katherine Deduk, Estonsko, absolventka AAUNI, CEO Tech Reach v Portugalsku
  Munachiso Ndukwe, Nigérie, absolvent LFHK UK, porodník ve FN HK
  Thavry Thon, Kambodža, absolventka FIM UHK, mezinárodně uznávaná spisovatelka
  Fiona Ziegler, Švýcarsko, absolventka FAMU a stipendistka MŠMT, režisérka

21:00 – 22:00 Koncert Top Dream Company

Laboratoř D6
Laboratoř D6
REGISTRACE
09:00 - 10:00
REGISTRACE

10:00 - 12:00

↓ Stáhnout prezentaci↓

10:00 - 10:30  Opening Session
  Dana Petrova, Director, DZS
  Pavel Doleček, Deputy Minister, MEYS

10:30 - 11:15  Opening Speech - Getting Ready for the Third Wave of International Student Mobility
  Rahul Choudaha, Global Higher Education Strategist

11:15 - 12:00  Panel Discussion - The Future of International Education
  Rahul Choudaha, Global Higher Education Strategist (Moderator)
  Ulrich Grothus, President, ACA
  Sabine Pendl, President, EAIE
  Pavel Doleček, Deputy Minister, MEYS

OBĚD + POSTER SESSIONS
12:00 - 13:00
OBĚD + POSTER SESSIONS

Serving Diverse American Students in the Czech Republic
13:00 - 13:50
Serving Diverse American Students in the Czech Republic

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Arielle Gousse, Programme Coordinator, Diversity Abroad
  Ivana Petrželová, Director of International Programmes, UK
  Sasha Hlozek, Assistant Director of International Programmes, UK

With the rise of interest from Czech universities to enroll American students, we must look for ways to support students from a variety of ethnicities, religions, and sexual orientation. Both administrators and academics work closely with all incoming students, and require the tools to support these students during their studies in the Czech Republic. With the guidance of Diversity Abroad, the leading U.S. organization that provides resources and support for these underserved student populations who are interested in global opportunities, will provide an overview of “diversity” in the US context and will present information with Charles University administrators and students to adapt current practices in the Czech Republic to support these students.

13:50 - 14:00
krátká přestávka

Towards a More Inclusive Internationalisation of HEIs (Abroad and at Home)
14:00 - 14:50
Towards a More Inclusive Internationalisation of HEIs (Abroad and at Home)

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Irina Ferencz, Deputy Director, ACA

As an active stakeholder organisation, bringing together national-level agencies working towards furthering the internationalisation of their higher education systems, the Academic Cooperation Association (ACA) provides an active voice in the current debate around the growing need to increase inclusion in the internationalisation of higher education (activities) in general, and in the Erasmus 2021-2027 programme, in particular. This session will address, based on ACA’s work in this area, necessary actions to increase and widen inclusion in internationalisation at home and internationalisation abroad activities, as well as to narrow the gap between the two. The participants will be invited to actively contribute, by reflecting on and sharing specific related situation from their own institutional and national contexts.

COFFEE BREAK + POSTER SESSIONS
14:50 - 15:40
COFFEE BREAK + POSTER SESSIONS

The Role of ESN in Internationalization and Increasing the Rate of Outgoing Students
15:40 - 16:30
The Role of ESN in Internationalization and Increasing the Rate of Outgoing Students

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Giannis Parastatidis, Liaison Officer of Youth, ESN AISBL
  Tereza Kadlecová, President, ESN CZ

How does ESN contribute to internationalization at Czech universities? What if there was no ESN? Does ESN have an impact on the rates of outgoing students? This session will present the role of ESN in the promotion of mobility among local students, the added value of ESN volunteers and the ways ESN works throughout all of its levels (local, national, international).

16:30 - 16:40
krátká přestávka

ESN Initiatives for Social Inclusion: Erasmus in Schools
16:40 - 17:30
ESN Initiatives for Social Inclusion: Erasmus in Schools

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Josipa Friščić, Communication Officer, ESN International
  Tereza Kadlecová, President, ESN CZ

Social Inclusion je jedním ze šesti hlavních cílů, jejichž prostřednictvím se ESN angažuje ve společnosti. Nejznámějším projektem této iniciativy je Erasmus in Schools, který se realizuje prostřednictvím návštěv zahraničních studentů v mateřských, základních a středních školách a přispívají tak ke vzdělávání jak místních, tak i zahraničních studentů a podporují prolínání kultur. Jaký má tento projekt dopad na místní komunitu a jaké benefity přináší zúčastněným školám a studentům? Jak probíhá příprava a organizace v ESN a co plánujeme na další rok?

17:30 - 18:00
krátká přestávka

VEČERNÍ PROGRAM
18:00 - 22:00
VEČERNÍ PROGRAM

Prague Art District Pragovka

18:00 – 20:00 Večeře a networking

20:00 – 21:00 Alumni Talks
  Katherine Deduk, Estonsko, absolventka AAUNI, CEO Tech Reach v Portugalsku
  Munachiso Ndukwe, Nigérie, absolvent LFHK UK, porodník ve FN HK
  Thavry Thon, Kambodža, absolventka FIM UHK, mezinárodně uznávaná spisovatelka
  Fiona Ziegler, Švýcarsko, absolventka FAMU a stipendistka MŠMT, režisérka

21:00 – 22:00 Koncert Top Dream Company

08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
Sál C1
Sál C1
REGISTRACE
08:00 - 09:00
REGISTRACE

International Strategic Partnerships: a Tool to Advance Internationalization
09:00 - 09:50
International Strategic Partnerships: a Tool to Advance Internationalization

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Christopher Medalis, International Education Expert, International Education Consulting

Strategic Partnerships as a model of university cooperation are increasing in popularity among top universities around the globe. These partnerships are deeper, broader and provide long-term cooperation. The presenter will share successful examples and discuss the benefits, challenges, and practical steps that Czech universities can take to activate and sustain Strategic Partnerships.

09:50 - 10:00
krátká přestávka

Safety & Security v mezinárodním vzdělávání pohledem univerzity
10:00 - 10:50
Safety & Security v mezinárodním vzdělávání pohledem univerzity

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Violeta Osouchová, vedoucí oddělení pro strategii a mezinárodní marketing, MUNI
  Adam Hykl, projektový manažer, MUNI

Cestování do zahraničí, ať už za prací, studiem nebo ve volném čase se sebou vždy přináší určitá rizika. Zohlednit by to měly i univerzity, které vysílají své studenty na studijní pobyty nebo zaměstnance na pracovní cesty. Diskuze se bude věnovat zkušenostem Masarykovy univerzity s vytvářením preventivních opatření, nastavením systému krizového managementu a tvorbou vlastní strategie bezpečnosti. Blok bude uzavřen debatou nad tím, jakou roli by univerzita měla hrát při řešení nenadálých událostí ohrožující bezpečnost svých i zahraničních studentů a zaměstnanců.

BRUNCH + POSTER SESSIONS
10:50 - 11:40
BRUNCH + POSTER SESSIONS

Mýty a fakta o Mezinárodní kreditové mobilitě
11:40 - 12:30
Mýty a fakta o Mezinárodní kreditové mobilitě

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Josef Heriban, odborný referent Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání, DZS
  Jana Burešová, odborná referentka Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání, DZS

Mezinárodní kreditová mobilita v průběhu necelých pěti let své existence neumožnila studentské výměny mimo Evropu v takovém rozsahu, jako tomu je v případě Erasmu+ v rámci EU. Přinesla však úspěch v podobě budování mnoha partnerství mezi evropskými i mimoevropskými vysokými školami. Cílem příspěvku je rozšířit povědomí o struktuře aktivity a kvalitativních kritériích hodnocení projektů mezi pracovníky vysokých škol, u kterých často iniciativa pro mobility v rámci mimoevropských projektů vzniká.

12:30 - 12:40
krátká přestávka

Vyjeď! aneb jak motivovat studenty k výjezdu do zahraničí
12:40 - 13:30
Vyjeď! aneb jak motivovat studenty k výjezdu do zahraničí

Přednášející:
  Lucie Durcová, vedoucí informačního a komunikačního oddělení, DZS
  Jan Látal, režisér, Tvůrčí skupina

DZS ve spolupráci s Tvůrčí skupinou vytvořil v roce 2018 úspěšnou kampaň Studuj. Stážuj. Vyjeď! Jak kampaň vznikala, na jaké potřeby studentů reagovala a jaký měla dosah? Jak lze připravit kampaň, která bude cílit přímo na vaše studenty, motivuje je a pomůže jim překonat obavy z výjezdu? Které komunikační nástroje a jakou formu zvolit? Lze studenty k výjezdu motivovat cíleným marketingem? Vše se dozvíte od realizačního týmu celé kampaně.

ZÁVĚR A NETWORKINGOVÁ RECEPCE
13:30 - 15:00
ZÁVĚR A NETWORKINGOVÁ RECEPCE

Sál C2
Sál C2
REGISTRACE
08:00 - 09:00
REGISTRACE

Získávání a udržení mezinárodních studentů v ČR a EU
09:00 - 09:50
Získávání a udržení mezinárodních studentů v ČR a EU

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Petra Kurešová, člen českého kontaktního bodu EMN, MVČR
  Martina Kamenická, vedoucí českého kontaktního bodu EMN, MVČR

Prezentace představí studii Evropské migrační sítě na téma Získávání a udržení mezinárodních studentů v EU, která byla zpracovaná během roku 2018 ve spolupráci s MV, MŠMT, DZS, MZV a MPSV. Uvedeny budou závěry a příklady dobré praxe za Českou republiku i další členské státy EU a Norsko. Cílem prezentace je kromě srovnání praxe v jednotlivých státech také upozornit na změny související s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/801/EU.

09:50 - 10:00
krátká přestávka

Challenges and New Trends for Internationalisation in Times of Change: The Case of Germany
10:00 - 10:50
Challenges and New Trends for Internationalisation in Times of Change: The Case of Germany

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Anke Stahl, Head of Division, DAAD

What are good reasons to continue with internationalisation of Higher Education Institutions and how to adapt existing strategies? How to set new standards for linking internationalisation and digitalisation? What role does the “third mission” of universities and their intended impact on society play? What chances can the new “European Universities” offer in that regard? Based on the European/German perspective and the applicability to Czech universities these questions, new trends as well as new funding programmes will be presented and discussed.

BRUNCH + POSTER SESSIONS
10:50 - 11:40
BRUNCH + POSTER SESSIONS

Marketing Strategies to Make International Students Successful
11:40 - 12:30
Marketing Strategies to Make International Students Successful

Přednášející:
  Anja Schnabel, Head of Section, DAAD

Many international students come to Germany, but unfortunately up to one third of them drops out before graduating. The upcoming generation of students likes comfortable and easy ways of getting information, loves watching videos more then reading texts. How can we improve explaining a complex university system so that young students can make a better choice without boring them? Does user-generated content help us to guide them? Is digitalization the key to an even better preparation, or is a personal approach the way to get them? The session will present good practices of the campaign „Study in Germany – Land of Ideas“ and the information work of the DAAD to meet these challenges. There will be room for discussion how the DAAD experiences may be useful for Czech universities.

12:30 - 12:40
krátká přestávka

Using Data Analytics to Market Destination Czech Republic
12:40 - 13:30
Using Data Analytics to Market Destination Czech Republic

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Thijs van Vugt, Director of the Analytics and Consulting Team, StudyPortals

This session will focus on developing a data-driven international student recruitment strategy using data analysis. It will present real time insights into the student’s interests and intentions for the Czech Republic from selected countries and cities as well as how the Czech universities could use them to develop and implement institutional strategies including country plans and portfolio development.

ZÁVĚR A NETWORKINGOVÁ RECEPCE
13:30 - 15:00
ZÁVĚR A NETWORKINGOVÁ RECEPCE

Sál D9
Sál D9
REGISTRACE
08:00 - 09:00
REGISTRACE

Study in the Czech Republic: novinky a aktivity v roce 2020
09:00 - 09:50
Study in the Czech Republic: novinky a aktivity v roce 2020

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Soňa Lippmann, vedoucí oddělení internacionalizace studia, DZS
  Andrea Surá, odborná referentka Study in the Czech Republic, DZS
  Radana Zbořilová, odborná referentka Study in the Czech Republic, DZS
  Petra Landergott, koordinátorka vzdělávání a jazykových kurzů, ČC

Během prezentace budou představeny aktuální i plánované aktivity iniciativy Study in the Czech Republic, které mají vysoké školy možnost využít pro svou propagaci v zahraničí i networking s českými a zahraničními protějšky (př. plánované zahraniční veletrhy a webináře, spolupráce se zastupitelskými úřady a Českými centry či spolupráce se zahraničními absolventy).

Seminář je prioritně určen zástupcům kontaktní sítě Study in the Czech Republic.

09:50 - 10:00
krátká přestávka

Centralizované aktivity: příklady dobré praxe
10:00 - 10:50
Centralizované aktivity: příklady dobré praxe

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Roman Klepetko, vedoucí oddělení vysokoškolských mobilit a projektů, DZS
  Petra Chaloupková, proděkanka pro mezinárodní vztahy, ČZU
  Jana Mandíková, projektová manažerka, ČZU
  Martin Mejstřík, koordinátor projektu EMJMD, FSV UK

Společné magisterské studium Erasmus Mundus a Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání patří u českých univerzit mezi nejoblíbenější a nejžádanější typy centralizovaných aktivit. Prezentace ukáže příklady dobré praxe.

BRUNCH + POSTER SESSIONS
10:50 - 11:40
BRUNCH + POSTER SESSIONS

The Systemic University Change Towards Internationalisation (SUCTI) Project
11:40 - 12:30
The Systemic University Change Towards Internationalisation (SUCTI) Project

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Uwe Brandenburg, Director, The Global Impact Institute

The Systemic University Change Towards Internationalisation (SUCTI) project aims at empowering administrative staff by providing them with knowledge and skills related to their university’s internationalisation process. Administrative staff represent the backbone of universities, and if they are convinced of the importance and added value of internationalisation they can become genuine change agents. In this way, they can make a key contribution to the overall objective of the project which is to transform the internal mindset of universities and enable them to become truly internationalised institutions. SUCTI is a three-year initiative approved for funding under the European Commission’s Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for higher education. The project is coordinated by the URV, Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, Spain).

12:30 - 12:40
krátká přestávka

U-Multirank and International Rankings
12:40 - 13:30
U-Multirank and International Rankings

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Gero Federkeil, Head of International Rankings, CHE
  John Roman, Project Manager, CHE

This session will present performance of Czech universities in U-Multirank and compare them in global charts.

ZÁVĚR A NETWORKINGOVÁ RECEPCE
13:30 - 15:00
ZÁVĚR A NETWORKINGOVÁ RECEPCE

Laboratoř D8
Laboratoř D8
REGISTRACE
08:00 - 09:00
REGISTRACE

Centralizované aktivity v programu Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání
09:00 - 09:50
Centralizované aktivity v programu Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Roman Klepetko, vedoucí oddělení vysokoškolských mobilit a projektů, DZS
  Tatiana Bírešová, odborná referentka Studium cizinců v ČR - stipendia vlády České republiky, DZS
  Jan Slavíček, odborný referent Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání, DZS
  Jakub Tesař, vedoucí odboru vysokoškolského vzdělávání, DZS
  Barbora Nájemníková, odborná referentka Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání, DZSPříspěvek přinese základní informace pro žadatele o následujících centralizovaných aktivitách nabízených v rámci programu Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání:
 • Společné magisterské studium Erasmus Mundus
 • Evropské univerzity
 • Znalostní aliance
 • Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání
 • Jean Monnet

09:50 - 10:00
krátká přestávka

Setkání kontaktní sítě Study in the Czech Republic: diskuze nad aktuálními tématy
10:00 - 10:50
Setkání kontaktní sítě Study in the Czech Republic: diskuze nad aktuálními tématy

Přednášející:
  Soňa Lippmann, vedoucí oddělení internacionalizace studia, DZS
  Andrea Surá, odborná referentka Study in the Czech Republic, DZS
  Radana Zbořilová, odborná referentka Study in the Czech Republic, DZS

Setkání kontaktní sítě Study in the Czech Republic formou open space diskuzí k aktuálním otázkám v oblasti recruitmentu zahraničních studentů a propagace v zahraničí.

Seminář je prioritně určen zástupcům kontaktní sítě Study in the Czech Republic.

BRUNCH + POSTER SESSIONS
10:50 - 11:40
BRUNCH + POSTER SESSIONS

Expertní monitoring jako nástroj pro zlepšení internacionalizace
11:40 - 12:30
Expertní monitoring jako nástroj pro zlepšení internacionalizace

↓ Stáhnout materiály↓

Přednášející:
  Jakub Tesař, vedoucí odboru vysokoškolského vzdělávání, DZS
  Andrea Koblížková, prorektorka pro rozvoj, UPCE

Projekt Monitoring internacionalizace českého vysokého školství (MICHE), který pro MŠMT zajišťuje Dům zahraniční spolupráce, prošel v roce 2018 pilotní fází. Mezi prvními třemi školami, které se do prvního kola monitoringu zapojily byla i Univerzita Pardubice. Prezentace představí nejen koncept a metodiku projektu, ale také praktické zkušenosti s využíváním výsledků monitoringu pro plánování zlepšení stavu internacionalizace na konkrétní vysoké škole.

12:30 - 12:40
krátká přestávka

Sharing Insights of the MICHE Process
12:40 - 13:30
Sharing Insights of the MICHE Process

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Christopher Medalis, International Education Expert, International Education Consulting
  Daniel Casten, International Education Consultant, International Education Consulting

Czech public universities have the opportunity to participate in the Monitoring of Internationalization of Czech Higher Education (MICHE) process supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports and DZS. MICHE can be very valuable to universities as they collect information, gain insights and receive external advice on their internationalization processes in all areas. In this session, two expert evaluators will discuss their perspectives on MICHE and its results. They will also provide the universities with tips on how they can gain the most benefits from participation in MICHE.

ZÁVĚR A NETWORKINGOVÁ RECEPCE
13:30 - 15:00
ZÁVĚR A NETWORKINGOVÁ RECEPCE

Laboratoř D7
Laboratoř D7
REGISTRACE
08:00 - 09:00
REGISTRACE

Reflecting New Trends and Challenges for Industry 4.0 Global Job Market: A Teaching Model
09:00 - 09:50
Reflecting New Trends and Challenges for Industry 4.0 Global Job Market: A Teaching Model

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Lenka Stejskalová, Vice-rector for International Relations, ŠAVŠ
  Anastasia Akinina, Coordinator, ŠAVŠ
  Dagmar Sieglová, Lecturer, ŠAVŠ

Industry 4.0 - robotics, digitalization, automation, virtual and augmented reality, artificial intelligence, block chain, internet of things and new technologies – the 21st century has been the age of new opportunities and rapid changes. Globalization, communication systems and information technology change the way people communicate, cooperate and work. In the context of the upcoming 4th industrial revolution, qualitative changes in the job market structure in global context are also expected. What the new technology brings to the employers? How has the requirements and expectation of the global companies changed? What do we understand under the Future Work Skills 2020? And how shall the higher education institution reflect on these new job markets requirements? Education at macro as well as micro level needs to acknowledge this reality, and seek new, functional approaches to teaching and learning. School graduates face an increased demand on advanced skills and key competences. This presentation will introduce the 21st century employees’ requirements and models for teaching that tackles this challenge helping the students develop their key competences for professional success.

09:50 - 10:00
krátká přestávka

Zahraniční praktické stáže – most mezi akademickým prostředím a světem práce
10:00 - 10:50
Zahraniční praktické stáže – most mezi akademickým prostředím a světem práce

↓ Stáhnout materiály↓

Přednášející:
  Marie Raková, koordinátorka zahraničních praktických stáží, UPOL
  Petra Landergott, koordinátorka vzdělávání a jazykových kurzů, ČC
  Tereza Huczalová, studentka, UPOL

Jak je realizována agenda zahraničních praktických stáží studentů a čerstvých absolventů na Univerzitě Palackého v Olomouci? Seznámíte se se základními procesy a nástroji včetně webové aplikace INTLAG pro řízení těchto stáží a vztahů s hostitelskými organizacemi, prezentovány budou výstupy z dotazníkového šetření, které je zaměřeno mj. na analýzu dopadů stáží na účastníky i přijímající subjekty. Chybět nebude ani přímý vstup absolventa stáže a vybrané hostitelské organizace.

BRUNCH + POSTER SESSIONS
10:50 - 11:40
BRUNCH + POSTER SESSIONS

Strategická partnerství v programu Erasmus+: Informace pro nové žadatele
11:40 - 12:30
Strategická partnerství v programu Erasmus+: Informace pro nové žadatele

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Jan Slavíček, odborný referent Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání, DZS

Představeny budou možnosti financování dvouletých až tříletých projektů pro vysoké školy, případně další partnery z programu Erasmus+. V rámci prezentace budou objasněny základní parametry, podmínky a možnosti a zároveň uveden příklad úspěšného projektu. Diskuze k tématu je vítána.

12:30 - 12:40
krátká přestávka

Monitorovací seminář KA2
12:40 - 13:30
Monitorovací seminář KA2

Přednášející:
  Jan Slavíček, odborný referent Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání, DZS

Zvláštní program: Uzavřený seminář pro koordinátory projektů. Seminář věnovaný monitoringu a sdílení zkušeností z probíhajících projektů strategických partnerství.

ZÁVĚR A NETWORKINGOVÁ RECEPCE
13:30 - 15:00
ZÁVĚR A NETWORKINGOVÁ RECEPCE

Laboratoř D6
Laboratoř D6
REGISTRACE
08:00 - 09:00
REGISTRACE

Třetí role univerzit v zahraničí
09:00 - 09:50
Třetí role univerzit v zahraničí

↓ Stáhnout materiály↓

Přednášející:
  Renáta Tomášková, prorektorka pro mezinárodní vztahy, OU
  Petra Chaloupková, proděkanka pro mezinárodní vztahy, ČZU
  Michaela Menšíková, institucionální koordinátor Erasmus+, MENDELU

Jaké je plnění třetí role univerzit v zahraničí, zejména v rozvojových státech? Příspěvek představí toto málo probádané téma, Agendu 2030 a Cíle udržitelného rozvoje. V rámci panelové diskuze se zapojí Ostravská univerzita, která uvede svůj vlastní program zaměřený na mobility studentů do rozvojových zemí přispívající k odstraňování chudoby a nerovností. Dále Česká zemědělská univerzita, která je realizátorem oficiální rozvojové pomoci cílené na vysokoškolské vzdělávání v rozvojových zemích a Mendelova univerzita, který představí rozvojový projekt UNIDA bojující proti odlesňování Amazonie.

09:50 - 10:00
krátká přestávka

Studenti se specifickými nároky a dobrá praxe na MUNI
10:00 - 10:50
Studenti se specifickými nároky a dobrá praxe na MUNI

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Lenka Tóthová, odborná pracovnice, MUNI
  Tomáš Varga, koordinátor mobilit, MUNI

Příspěvek má za cíl prezentovat dobrou praxi v oblasti zpřístupňování studia osobám se specifickými potřebami a nároky. Kromě osob se zdravotním postižením se to v širším kontextu může týkat i osob, které se potřebují adaptovat na vysokoškolské prostředí z kulturních, náboženských nebo jiných důvodů.

BRUNCH + POSTER SESSIONS
10:50 - 11:40
BRUNCH + POSTER SESSIONS

Collaborative Online International Learning
11:40 - 12:30
Collaborative Online International Learning

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Piet Van Hove, Director of International Office, University of Antwerp

Although ‘virtual mobility’ has been around for decades, it is gaining much more interest in recent years due to concerns about inclusivity of internationalization activities and environmental sustainability, among others. This session will use the model of Collaborative Online International Learning (COIL) to explore the essential components of ‘virtual mobility’ (or ‘virtual exchange’). It will also give some practical tips for implementing COIL, and will share ideas on how to recognize, support and possibly fund COIL activities (cfr. the new Erasmus programme).

12:30 - 12:40
krátká přestávka

Equity in Internationalisation: Internationalisation for All!
12:40 - 13:30
Equity in Internationalisation: Internationalisation for All!

↓ Stáhnout prezentaci↓

Přednášející:
  Juha Ketolainen, Director, International Affairs, EDUFI

What is equity in internationalisation? What can higher education institutions do: recommendations and implementation tips will be presented for those working with management, communication and coordination of international activities, as well as with advice and guidance in international matters. And how can internationalisation at home be used when promoting equity in internationalisation?

ZÁVĚR A NETWORKINGOVÁ RECEPCE
13:30 - 15:00
ZÁVĚR A NETWORKINGOVÁ RECEPCE