Představujeme hosty

 

Markus Laitinen

University of Helsinki

Markus má více než 20 let zkušeností s mezinárodním vysokoškolským vzděláváním v různých rolích na univerzitě v Helsinkách. Více než dekádu byl institucionálním koordinátorem univerzity v Erasmus+ a v současné době působí jako vedoucí oddělení mezinárodních záležitostí univerzity. S EAIE spolupracuje již od roku 1994, v roce 2013 koordinoval úspěšnou žádost univerzity o získání institucionální ceny EAIE pro internacionalizaci. Je také bývalým prezidentem EAIE. Během své kariéry byl nadšeným zastáncem integrované internacionalizace, na toto téma vydal i několik článků. 

 

Don Sparling

Masarykova univerzita

Na Torontské a Oxfordské univerzitě vystudoval anglický jazyk a literaturu. Od roku 1969 vyučoval v České republice angličtinu a více než třicet let působil jako pedagog na katedře anglistiky Masarykovy univerzity. Odtud přešel jako zakladatel a ředitel do Centra zahraničních studií, které vedl téměř 10 let a které se stalo klíčovým pracovištěm univerzity na podporu a rozvoj mezinárodního vzdělávání. Zasloužil se také o vybudování Středoevropské asociace kanadských studií a jako manažer vedl několik let Brno Expat Centre. 

 

Lenka Rovná

Prorektorka pro evropskou problematiku, Univerzita Karlova

Založila a vedla katedru západoevropských studií na FSV UK. V letech 1999 – 2016 byla garantkou Centra excelence programu Jean Monnet v oboru Evropská studia (první svého druhu ve Střední a východní Evropě). Věnuje se aktuálním otázkách Evropské unie a reáliím Spojeného království. V roce 2004 byla jmenována francouzským prezidentem rytířkou Národního řádu za zásluhy ve prospěch evropské věci, v roce 2017 byla jmenována jejím důstojníkem. Je členkou několika vědeckých rad, evaluátorkou programů Jean Monnet a Horizon 2020 a členkou České komise UNESCO.

 

Christopher Medalis

International Education Expert, Univerzita Palackého

Je expertem na mezinárodní vzdělávání v globálních programech a strategiích se sídlem v New Yorku. Má více než 25 let zkušeností s vedením strategických mezinárodních vzdělávacích iniciativ, navrhováním propagačních kampaní a řízením mezinárodních stipendijních programů a akademických výměn, kde zastupuje vlády, nadace, univerzity a korporace. V současné době působí jako mezinárodní poradce v mezinárodní kanceláři Univerzity Palackého v Olomouci v České republice.