Fórum CZEDUCON je platformou pro setkávání odborníků z oblasti internacionalizace vysokých škol. V České republice se jedná o největší akci svého druhu. Konferenci pořádá Dům zahraniční spolupráce pod záštitou MŠMT.

V roce 2019 se konference zúčastní na 500 návštěvníků a vybrat si budou moci ze 42 přednášek a workshopů. Těšit se mohou na téměř 70 prezentujících, z toho 20 renomovaných zahraničních hostů.

Mezi hlavními řečníky se představí:

Rahul Choudaha
Global Higher Education Strategist

Dr. Rahul Choudaha is a global higher education strategist. He holds a doctorate in higher education, master’s in business management, and a bachelor’s in electronics engineering. He has led thought leadership, research and global engagement as Executive Vice President at Studyportals and Chief Knowledge Officer at World Education Services. Choudaha frequently speaks at international conferences and has been quoted in over 300 publications including the BBC, Time, and The Wall Street Journal. He was the principal researcher of two national reports commissioned by NAFSA. He is an elected member of the General Council of the European Association for International Education (2018-2020) and previously served as the Chair of the International Education Leadership Knowledge Community of NAFSA.

Sabine Pendl
President, EAIE

Sabine Pendl is the President of the European Association for International Education (EAIE) and the Director of the Office of International Relations at the University of Graz, Austria. For more than 25 years she has been active in the field of internationalisation. She has managed international projects and summer schools; has worked as a trainer on the development of joint degrees and the management of an international office; has authored numerous articles on internationalisation topics such as benchmarking and teaching in English; and has participated actively in conferences around the world. In addition, she was President of the Utrecht Network twice and currently acts as auditor for the German Rectors’ Conference for their internationalisation project. Sabine’s term as President of the EAIE is from September 2018 to 2020. 

Ulrich Grothus
President, ACA

Ulrich Grothus is president of the Academic Cooperation Association (ACA), the European umbrella organization of national agencies promoting internationalisation in higher education. Until his retirement in July 2018, Grothus was Deputy Secretary-General of the German Academic Exchange Service (DAAD). He obtained a Master’s degree in Political Science at the Freie Universität Berlin in 1976. He then worked as a journalist before joining the International Division of the former West German Rectors Conference in 1982. He worked for DAAD from 1988 through 2018, first as spokesman and head of the president’s office. From 1991, he was consecutively director of all three DAAD program directorates, for the Southern and Northern hemisphere and for supra regional internationalization programs.

Pavel Doleček
náměstek pro řízení sekce VŠ, vědy a výzkumu, MŠMT

Od konce roku 2017 působí jako náměstek ministra pro oblast vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu. Je odpovědný za koncepci a realizaci celonárodních politik, včetně mezinárodní bilaterální a multilaterální spolupráce, legislativního rámce a politiky financování. V minulosti působil jako český delegát v expertní komisi pro institucionální řízení vysokého školství v OECD. Dále zastává pozici v řídících komisích na veřejných univerzitách nebo v organizacích financovaných státem (Fulbrightova komise,Centrum vysokoškolských studií) jakož i v programových radách institucí poskytujících finanční podporu.

Nově bude dán prostor i pro poster sessions. Pro registrované hosty je připravena také večerní diskuze se zahraničními studenty a kulturní program v uměleckém centru Pragovka.

Hlavní témata fóra CZEDUCON 2019 jsou:

  • Mezinárodní vzdělávání v čase změn
  • Recruitment zahraničních studentů
  • Mezinárodní vzdělávání pro všechny
  • Mezinárodní vzdělávání a pracovní kariéra
  • Výzvy internacionalizace v českém vysokém školství 

Historicky první ročník se uskutečnil v roce 2018. Svůj pohled na internacionalizaci vzdělávání v Evropě představil mimo jiné bývalý prezident EAIE Markus Laitinen a zástupkyně Evropské komise Francesca Maltauro. Průřezové téma konference „20 let na vlně mezinárodního vzdělávání“ reagovalo na loňské výročí 20 let od zapojení České republiky do programu Erasmus.